20.06 Pressupostos municipals consolidats. Serveis centrals. Capítols. Despeses. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017