21.03.01 Participació a Fons Supramunicipals. 1997-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017