21.04 Organitzacions no governamentals de desenvolupament a Terrassa. Registre municipal d'ONGD. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017