21.05 Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE). Membres. 1991-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017