22.01 El perfil de la Ciutat. Indicadors bàsics de qualitat de vida. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017