AN.02.02.02 Origen de la població. Matadepera. Lloc de naixement. Sexe. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017