AN.02.02.04 Origen de la població. Rubí. Lloc de naixement. Sexe. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017