AN.02.02.05 Origen de la població. Sant Cugat del Vallès. Lloc de naixement. Sexe. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017