AN.02.02.07 Origen de la població. Vacarisses. Lloc de naixement. Sexe. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017