AN.03.01.06 Població activa local registrada. Ullastrell. Edat i sexe. 4t trim. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017