AN.03.03 Atur segons sexe i grups d'edat. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017