AN.04.02 Evolució de l'estructura empresarial. Matadepera. Empreses ocupadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. Grans sectors d'activitat. 1993-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017