01.02.03 Situació de la ciutat. Terrassa al Vallès Occidental. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018