01.09 Territori. Superfície de voreres, calçades i longitud de carrers. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018