01.13.07 Cens agrari. Ramaderia. Nombre de caps i d'Unitats ramaderes per espècie. Terrassa. 1999 i 2009. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018