01.13.10 Cens agrari. Mà d'obra. Titulars persona física per edat i sexe. Terrassa. 1999 i 2009. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018