02.03.01.02 Piràmide d'edats. Districte 1. Barri Cementiri Vell. Grups quinquennals. 2018. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018