02.03.02 Piràmide d'edats. Districte 2. Grups quinquennals. 2018. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018