02.03.02.03 Piràmide d'edats. Districte 2. Barri Torre-sana. Grups quinquennals. 2018. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018