02.03.03.07 Piràmide d'edats. Districte 3. Barri Segle XX. Grups quinquennals. 2018. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018