02.03.04.02 Piràmide d'edats. Districte 4. Barri La Maurina. Grups quinquennals. 2018. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018