02.03.04.06 Piràmide d'edats. Districte 4. Barri Les Martines. Grups quinquennals. 2018. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018