02.04.01 Composició de la família. Envelliment. Districtes i barris. 2018. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018