02.07.08 Nivell d'instrucció. País de nacionalitat. 2018. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018