02.08.01.05 Moviment de la població. Moviment natural. Evolució de les defuncions per edat i sexe. 2007-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018