02.08.01.06 Moviment de la població. Moviment natural. Evolució de les defuncions per mes i edat. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018