02.08.02.03 Moviment de la població. Moviment migratori. Evolució de les emigracions per mes i sexe. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018