02.08.02.18 Moviment de la població. Moviment migratori. Emigració intramunicipal. Districtes. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018