02.08.02.22 Moviment de la població. Moviment migratori. Municipis amb els quals Terrassa manté un major saldo migratori negatiu. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018