02.08.02.29 Moviment de la població. Moviment migratori. Immigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Homes. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018