02.09.01 Població de Terrassa segons seccions censals. Districte 1. Seccions censals i sexe. 1 de gener 2018. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018