03.01.01 Població en relació amb l'activitat. Població activa registrada. Sexe i edat. 2008-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018