03.01.04 Població en relació amb l'activitat. Nivell d'instrucció i sexe. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018