03.01.07 Població en relació amb l'activitat. Població ocupada segons sector d'activitat, edat i sexe. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018