03.01.11 Població en relació amb l'activitat. Població ocupada segons situació professional, nacionalitat i sexe. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018