03.01.12 Població en relació amb l'activitat. Població desocupada segons branques d'activitat. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018