03.03.01 Evolució de l'atur registrat segons sexe a Terrassa. 2002-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018