03.03.02 Evolució de l'atur registrat segons sexe a Terrassa. Homes per edat. 2002-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018