03.03.03 Evolució de l'atur registrat segons sexe a Terrassa. Dones per edat. 2002-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018