03.03.05 Evolució de l'atur registrat segons sexe. Atur juvenil. 2002-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018