03.06.01 Evolució de l'atur registrat segons activitat econòmica a Terrassa. Grans sectors. Absoluts. 2005-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018