03.07.01 Atur registrat d'estrangers a Terrassa. 2006-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018