03.07.02 Atur registrat d'estrangers a Terrassa. Edat i sexe. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018