03.07.04 Atur registrat d'estrangers a Terrassa. Grans grups professionals. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018