03.07.05 Atur registrat d'estrangers a Terrassa. Agrupacions per secció d'activitat econòmica. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018