03.09.01 Contractacions laborals. Absoluts. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018