03.09.02 Contractacions laborals. Contractacions laborals d'estrangers. 1999-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018