03.09.03 Contractacions laborals. Contractacions laborals per ETT. 1999-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018