03.10 Conflictivitat laboral. Vagues d'àmbit local. 2000-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018