03.11.01 Expedients de regulació. Expedients acabats i treballadors afectats. Òrgan de resolució, i activitat econòmica. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018